Pedagog

Pedagog

Pedagog szkolny podejmuje działania na rzecz uczniów poprzez:

  • wsparcie pedagogiczne dla uczniów i rodziców;
  • opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce;
  • organizowanie pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych;
  • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu;
  • organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla uczniów i rodziców;
  • rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych;
  • współpraca z instytucjami i placówkami wspierającymi szkołę.

 

Zawodowy Kompas

Link do projektu edukacyjnego:

http://ict.wsa.edu.pl/moduly/

 

 Czynniki chroniące i czynniki ryzyka

Link do ankiety dla uczniów klas 5-8

https://forms.gle/Rr9KXEpE2oe7g3tX7

 

Wsparcie dziecka w sytuacjach kryzysowych materiał dla rodziców

Bezpłatna, ogólnopolska infolinia – pomoc psychologiczna-1

Treści przeznaczone dla rodziców.

Dzień Bezpiecznego Internetu – Młodzi cyfrowi DBI

Treści przeznaczone dla uczniów.

Niebezpieczne-gry-w-ktore-dzieci-grac-nie-powinny (2)

Archipelag skarbów

Program profilaktyczny – Archipelag Skarbów

 

 

Bezpieczna Szkoła

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Jego celem jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki.

Celem konkursu jest także przeciwdziałanie patologiom, szerzenie tolerancji i solidaryzmu społecznego. Konkurs ma także służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów i szkoły. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Szkoła ma do zrealizowania 10 zadań w ciągu roku szkolnego w realizację zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Nad realizacją zadań konkursowych czuwają koordynatorzy p. Sylwia Szymańska – pedagog szkolny, która w ramach Konkursu kończy kurs ,,Bezpieczna szkoła 2014 II Edycja organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, p. Elżbieta Michna – nauczyciel przyrody, p. Marianna Bezpalko – nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Zostało podjętych szereg działań, spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzą lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie, z dużym zaangażowaniem włączają się w różnorodne formy realizacji zadań.

Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia, dokumenty uzyskane podczas realizacji zadań. Informacje o przebiegu prac konkursowych ukazują się systematycznie na naszej stronie internetowej i są przekazywane sukcesywnie do jury konkursu pocztą elektroniczną i zwykłą.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica uczestniczyła w projekcie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń pod patronatem Fundacji Państwo Obywatelskie oraz Komitetu Honorowego.

Jego celem było popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki.

Konkurs zwracał uwagę także na przeciwdziałanie patologiom, szerzenie tolerancji i solidaryzmu społecznego. Służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów i szkoły. Hasło konkursu to: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

W ciągu roku szkolnego wykonaliśmy 10 zadań, w realizację których zaangażowano całą społeczność szkolną. Nad przebiegiem zadań konkursowych czuwali koordynatorzy, w tym pedagog szkolny.

Podjęto szereg działań ,tj.: spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, pogadanek, a wszystko to w celu podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań. Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia oraz inne dokumenty. Informacje o przebiegu prac konkursowych systematycznie przekazywane były jury konkursu pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz ukazywały się na naszej stronie internetowej.

zadanie 1

zadanie 2

zadanie 3

zadanie 4

zadanie 5

zadanie 6

zadanie 7

zadanie 8

zadanie 9

zadanie 10

 

W realizacji zadań konkursowych ogromne podziękowania składamy wszystkim, którzy współpracowali z nami, m.in. przedstawicielom:

Komendy Miejskiej Policji Zespołu d/s. Nieletnich i Patologii
sierż. szt. p. Tomaszowi Żerańskiemu
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
kpt. p. Marcie Kacprzyckiej oraz st. asp. p. Michałowi Napiórkowskiemu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ds. wolontariatu
p. Piotrowi Majk
oraz
Zespołowi Ratownictwa Przedmedycznego działającego przy
Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce
wraz z opiekunką p. Mariolą Sadowską.

Serdecznie dziękujemy.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Zadbaj o dziecięcy mózg”, której celem jest zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę zachowania równowagi w korzystaniu z urządzeń ekranowych przez dzieci oraz uważnego towarzyszenia dziecku i spędzania z nim czasu bez zbędnych rozpraszaczy w postaci ekranów. Fundacja proponuje rodzicom wprowadzenie do codziennego życia tzw. Domowych Zasad Ekranowych, czyli zbioru reguł dotyczących sposobów i czasu korzystania z ekranów. Zasady pomagają zadbać o prawidłowy rozwój mózgu dziecka, uczą uważności i równowagi między aktywnościami online i offline oraz mogą pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne.

więcej na: domowezasadyekranowe.fdds.pl

Nowoczesne technologie a nasze dzieci