Świetlica

Świetlica

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

Nauczyciele Świetlicy:

  • Elżbieta Gogulska
  • Jolanta Żebrowska

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informacje ogólne

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną. Obejmuje opieką dzieci z klas I-III oraz w uzasadnionych Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

 

Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców lub opiekunów. W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenie pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez inne osoby.

Cele świetlicy

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenie posiłku i odrobienie prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwojowi zainteresowań dzieci.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych – „Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku” oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się pod hasłem: ” Więcej ruchu dla świetlicowych maluchów”. Nasi wychowankowie biorą udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” wspierającej pracę hospicyjną. Udzielają się także w pracy szkolnego radiowęzła . Czytając ogłoszenia, gromadząc informacje z życia szkoły , współtworzą ze starszymi kolegami różnorodne audycje.

Zasady pracy w grupie

1. Używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam oraz dzień dobry, do widzenia.
2. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.
3. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.
4. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
5. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
6. Nie oddalamy się od grupy podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
7. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
8. Opiekujemy się młodszymi, służymy im pomocą, pomagamy w rozwiązywaniu trudności.
9. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom.

Dokumenty do pobrania: