Rada Rodziców

Przewodnicząca:  Paulina Romel

Wiceprzewodnicząca:  Patrycja Lis

Sekretarz: Justyna Pragacz

Skarbnik: Emilia Olszewska

 

Kontakt do przewodniczącej – paulina.romel@wp.pl

Wpłaty na Radę Rodziców mogą być dokonywane również na rachunek bankowy

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2:

12 1240 1691 1111 0010 9521 1654

W tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka oraz klasa