Klub Młodego Odkrywcy

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY to miejsce, gdzie młodzież  eksperymentuje pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę z chemii i fizyki, ale nie tylko….

Wspólne eksperymentowanie kształtuje umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności. Jest to ciągły proces rozwoju: podczas samodzielnie wykonywanych działań klubowicze poznają swoje mocne strony, co dodaje im pewności siebie. A człowiek świadomy swoich kompetencji częściej przejawia inicjatywę. Są to umiejętności bardzo przydatne w życiu dorosłym.

W całej Polsce i za granicą działa kilkaset klubów. Koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik –– przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

MISJA PROGRAMU KMO Misją Programu Klub Młodego Odkrywcy jest rozwój różnych umiejętności klubowiczów poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki.

CELE:

 • Zwiększenie umiejętności uczenia się klubowiczów – samomotywacji, zapamiętywania i nadbudowywania nowej wiedzy na wiedzy już posiadanej.
 • Zwiększenie umiejętności STEAM klubowiczów – dochodzenia do odpowiedzi przy wykorzystaniu warsztatu naukowca w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, projektowania i konstruowania.
 • Zwiększenie umiejętności społecznych klubowiczów – pracy w zespole, dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami.
 • Budowanie trwałej społeczności klubowiczów – dzieci, młodzieży i Opiekunów oraz partnerów.
 • Tworzenie okazji do osobistego spotkania klubowiczów z naukowcami i popularyzatorami nauk.

KMO – co jest tu ważne?

 • Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie.
 • Klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów, zamiast zaglądać do podręcznika.
 • Uczestnicy znajdują odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.
 • Kluczowa jest metoda naukowa, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem takich badań – zależnie od wieku dzieci – mogą być doświadczenia z magnesami, obserwacje Kosmosu czy analiza czystości wody w pobliskiej rzece.

Opiekunowie KMO H2O :

 • Iwona Ewa Kisiel – nauczyciel chemii i fizyki
 • Anna Kaczyńska – nauczyciel języka angielskiego
 • Ewa Cechowska – nauczyciel języka polskiego i historii.