Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres: ul. Papiernicza1 07 - 410 Ostrołęka

Redaktor: Sławomir Kowalski

Adres mailowy: sekretariat@sp2.ostroleka.edu.pl

Numer telefonu: +48297666952

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Stanisława Staszica

w Ostrołęce

 

07-410 Ostrołęka

ul. Papiernicza 1

telefon/fax 29 766 69 52

 

e-mail: sekretariat@sp2.ostroleka.edu.pl

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Dyrekcja

Beata Kowalczyk – Dyrektor szkoły

 

 

Organa szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Obowiązek informacyjny zgodny z art.13 ust. 1 RODO

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie_finansowe_za_2019

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Informacja dodatkowa 1(2022r)

Informacja dodatkowa 2(2022r)

Informacja dodatkowa 3(2022r)

Oferty  pracy

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Inspektor Ochrony Danych: Leszek Kleczkowski

iod@ostroleka.edu.pl

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Informację przygotował(a): Iwona Załęska

Opublikował(a): Iwona Załęska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: