Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres: ul. Papiernicza1 07 - 410 Ostrołęka

Redaktor: Sławomir Kowalski

Adres mailowy: sekretariat@sp2.ostroleka.edu.pl

Numer telefonu: +48297666952

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Stanisława Staszica

w Ostrołęce

 

07-410 Ostrołęka

ul. Papiernicza 1

telefon/fax 29 766 69 52

 

e-mail: sekretariat@sp2.ostroleka.edu.pl

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Dyrekcja

Beata Kowalczyk – Dyrektor szkoły

 

 

Organa szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Obowiązek informacyjny zgodny z art.13 ust. 1 RODO

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie_finansowe_za_2019

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Informacja dodatkowa 1(2022r)

Informacja dodatkowa 2(2022r)

Informacja dodatkowa 3(2022r)

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Rachunek zysków i strat

Bilans

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Oferty  pracy

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Inspektor Ochrony Danych: Leszek Kleczkowski

iod@ostroleka.edu.pl

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Informację przygotował(a): Iwona Załęska

Opublikował(a): Iwona Załęska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: