Wymagania edukacyjne w klasach IV – VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach IV – VIII

 

Język polski

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

klasa VIII

 

Język angielski

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Język niemiecki

Klasa VII

Klasa VIII

 

Matematyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

Fizyka

Klasa VII

Klasa VIII

 

Chemia

 Klasa VII

Klasa VIII

 

Przyroda

Klasa IV

 

Biologia

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Geografia

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Historia

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

 

Informatyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VII

 

Muzyka

Klasy IV-VII

 

Plastyka

Klasy 4-7

 

Technika

Klasy 4-6

 

WOS

Klasa VIII