Wymagania edukacyjne w klasach I – III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach I – III

 

Klasa I

edukacja wczesnoszkolna

religia

język angielski

 

Klasa II

edukacyjne wczesnoszkolna

religia

język angielski

 

Klasa III

edukacyjne wczesnoszkolna

religia

język angielski