Szukaj w serwisie:

Linki

Pedagog

Pedagog szkolny podejmuje działania na rzecz uczniów poprzez:

Archipelag skarbów

Program profilaktyczny - Archipelag SkarbówBezpieczna SzkołaW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Jego celem jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki.


Celem konkursu jest także przeciwdziałanie patologiom, szerzenie tolerancji i solidaryzmu społecznego. Konkurs ma także służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów i szkoły. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Szkoła ma do zrealizowania 10 zadań w ciągu roku szkolnego w realizację zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Nad realizacją zadań konkursowych czuwają koordynatorzy p. Sylwia Szymańska - pedagog szkolny, która w ramach Konkursu kończy kurs ,,Bezpieczna szkoła 2014 II Edycja organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, p. Elżbieta Michna - nauczyciel przyrody, p. Marianna Bezpalko - nauczyciel nauczania zintegrowanego.


Zostało podjętych szereg działań, spotkań, konkursów, inicjatyw na rzecz podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzą lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie, z dużym zaangażowaniem włączają się w różnorodne formy realizacji zadań.


Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia, dokumenty uzyskane podczas realizacji zadań. Informacje o przebiegu prac konkursowych ukazują się systematycznie na naszej stronie internetowej i są przekazywane sukcesywnie do jury konkursu pocztą elektroniczną i zwykłą.


Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego


oraz Komitet Honorowy


ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą


BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ


Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę.
Sprawozdania z realizacji zadań konkursu
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny UczeńW bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica uczestniczyła w projekcie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń pod patronatem Fundacji Państwo Obywatelskie oraz Komitetu Honorowego.


Jego celem było popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki.


Konkurs zwracał uwagę także na przeciwdziałanie patologiom, szerzenie tolerancji i solidaryzmu społecznego. Służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów i szkoły. Hasło konkursu to: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.


W ciągu roku szkolnego wykonaliśmy 10 zadań, w realizację których zaangażowano całą społeczność szkolną. Nad przebiegiem zadań konkursowych czuwali koordynatorzy, w tym pedagog szkolny.


Podjęto szereg działań ,tj.: spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, pogadanek, a wszystko to w celu podniesienia bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzili lekcje wychowawcze z wykorzystaniem Konspektów Komitetu Organizacyjnego. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem włączali się w różnorodne formy realizacji zadań. Zadania zostały udokumentowane w sprawozdaniach zawierających szczegółowe informacje, wyniki konkursów, prace plastyczne i pisemne uczniów, zdjęcia oraz inne dokumenty. Informacje o przebiegu prac konkursowych systematycznie przekazywane były jury konkursu pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz ukazywały się na naszej stronie internetowej.


W realizacji zadań konkursowych ogromne podziękowania składamy wszystkim, którzy współpracowali z nami, m.in. przedstawicielom:


Komendy Miejskiej Policji Zespołu d/s. Nieletnich i Patologii
sierż. szt. p. Tomaszowi Żerańskiemu
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
kpt. p. Marcie Kacprzyckiej oraz st. asp. p. Michałowi Napiórkowskiemu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ds. wolontariatu
p. Piotrowi Majk
oraz
Zespołowi Ratownictwa Przedmedycznego działającego przy
Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce
wraz z opiekunką p. Mariolą Sadowską.


Serdecznie dziękujemy.


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
tel./fax +48 (029) 766 69 52

mail: sp2ostroleka@wp.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Galerie

Ostatnio dodane galerie.

Bezpieczny pierwszaczek
Data: 2020-10-16
Liczba zdjęć: 6
Dzień Edukacji Narodowej
Data: 2020-10-13
Liczba zdjęć: 13
Europejski Dzień Języków
Data: 2020-10-03
Liczba zdjęć: 21
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka
Data: 2020-09-30
Liczba zdjęć: 10
Odłóż smartfon i żyj
Data: 2020-09-02
Liczba zdjęć: 25

Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostroleka, tel./fax +48 (029) 766 69 52

© 2016 Copyright by SP2, 2011-2016