Szukaj w serwisie:

Linki

BibliotekaBiblioteka szkolna zaprasza do korzystania ze swoich zasobów

uczniów,
nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi
oraz rodziców

codziennie w godzinach:

poniedziałek8:00 – 17:00
wtorek8:00 – 17:00
środa8:00 – 17:00
czwartek8:00 – 17:00
piątek8:00 – 17:00REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru w następujący sposób: - wypożyczając do domu (lektury szkolne, literatura piękna); - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 3. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy szkoły.
 4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3-4 książki na okres jednego miesiąca.
 5. Odwiedziny w czytelni są rejestrowane w zeszycie odwiedzin.
 6. Zbiory biblioteki są wspólna własnością, dlatego wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Biblioteka posiada komputerową bazę danych zbiorów.
 10. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 11. W czytelni można korzystać z edukacyjnych programów komputerowych.
 12. Przy bibliotece szkolnej działają koła zainteresowań rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 13. Biblioteki podejmuje działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo.
 14. Uczniom biorącym aktywny udział w życiu biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
Regulamin wypożyczania/udostępniania podręczników

(materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w OstrołęcePodstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenie MEN z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902)

 1. Komplety podręczników a także materiały edukacyjne są własnością szkoły, przeznaczone do korzystania przez uczniów przez trzy kolejne lata.
 2. Podręczniki są opracowane i udostępniane uczniom i wychowawcom za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Stanowią nietrwały majątek biblioteki (przeznaczony do użytkowania przez trzy lata), podlegają rozliczeniu na koniec każdego roku szkolnego.
 3. Podręcznik jest użyczany bezpłatnie uczniom na konieczny czas.
 4. Uczeń ma prawo do korzystania z podręczników zarówno w szkole jak i w domu.
 5. Kolejne części podręczników w klasach młodszych wraz z materiałami ćwiczeniowymi trafiać będą do rąk uczniów sukcesywnie w terminach uzgodnionych między biblioteką szkolną a wychowawcami klas na podstawie protokołu przekazania (zał nr 2 i 3). Po skończeniu pracy uczniów z pierwszą częścią podręcznika (a potem z kolejnymi) wychowawca klasy zobowiązany jest do zebrania kompletu książek i oddania do biblioteki szkolnej. Jednocześnie otrzyma kolejną część podręcznika.
 6. Wychowawcy klas IV - VIII do dnia 7 września dostarczają do biblioteki alfabetyczną listę uczniów. W uzgodnionym z biblioteką terminie wraz z uczniami pobierają z biblioteki komplety podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 7. Odbiór materiałów ćwiczeniowych kwitowany jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka protokołem (zał. nr 3) na zebraniu z wychowawcą.
 8. Wychowawcy klas zobowiązani są na spotkaniach z rodzicami w pierwszych dniach września zapoznać ich z powyższym regulaminem i do zebrania podpisanych "Umów użyczenia" (zał. nr 1) , które przygotowują dla wszystkich swoich uczniów.
 9. Wychowawca informuje rodziców, iż powinni sprawdzić w domu stan otrzymanych podręczników, ewentualne uszkodzenia jak najszybciej zgłosić wychowawcy.
 10. Podręczniki udostępniane są uczniom i rodzicom na podstawie "Umowy użyczenia". Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną w razie zagubienia lub zniszczenia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych (płyty, mapy i inne.), które stanowią z podręcznikiem integralną całość. W razie ich zagubienia lub zniszczenia rodzic/opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność materialną za cały podręcznik (zał. nr 4)
 11. Komplet podpisanych dokumentów z każdej klasy (umowy użyczenia, protokoły przekazania materiałów ćwiczeniowych) powinien trafić do biblioteki do 20 września. Przechowywane są przez rok.
 12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną z kompletu podręczników i innych materiałów wypożyczonych na podstawie obiegówki (zał. nr 5). Odpowiedzialny za to jest wychowawca ucznia.
 13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania podręczników (obłożenie, nie pisanie i nie podkreślanie tekstu). Odpowiadają za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia. Mają obowiązek na bieżąco naprawiać drobne uszkodzenia.
 14. Przed wskazanym terminem zwrotu książek do biblioteki uczniowie powinni naprawić drobne uszkodzenia, podkleić, powycierać ołówek. W uzgodnionym wcześniej dniu klasa wraz z wychowawcą rozlicza się w bibliotece z wypożyczonych na rok szkolny podręczników wraz z materiałami edukacyjnymi (płyty, mapy, plansze itp.). Rozliczenie potwierdzane będzie podpisaną obiegówką (klasy IV -VIII).
 15. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenia, poplamienie, zgniecenie czy rozerwanie umożliwiające jednak naprawę i dalsze użytkowanie.

  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 16. Wszystkie wypożyczone podręczniki powinny wrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 17. W razie zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych rodzice ucznia otrzymają wezwanie do uiszczenia kosztów zniszczonego egzemplarza wraz z wyceną i numerem konta bankowego szkoły (zał. nr 4), na które w określonym terminie mają dokonać wpłaty.
 18. Tydzień po zakończeniu roku szkolnego biblioteka przedstawia Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie ze stanu rozliczenia uczniów i rodziców udostępnionych podręczników, celem uzupełnienia na następny rok szkolny.
W roku szkolnym 2015/16 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego programu "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ". W ramach tego programu zakupiono 147 książek na kwotę 3.000 zł.Natomiast w roku szkolnym 2016/17 przystąpiono do ogólnopolskiego programu "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA". Z rządowych dotacji uzyskanych na działania wynikające z realizacji NPRCZ zakupiono do biblioteki szkolnej 1000 książek na kwotę 15.000 zł.Zrealizowano następujące zadania w poszczególnych grupach klasowych:Klasy 0-1
Miś jako bohater książek

Klasy 2
Mój ulubiony bohater baśni

Klasy 3
Jestem autorem książki

Klasy 4
Książki dzieciństwa moich rodziców

Klasy 5
Złote myśli o książkach

Klasy 6
Piszemy recenzję książki godnej polecenia rówieśnikom

Wyżej wymienione programy pozwoliły znacznie wzmocnić potencjał i rolę biblioteki szkolnej oraz zwiększyć atrakcyjność jej księgozbioru poprzez zakup nowości książkowych dla uczniów.


Nowości w bibliotece

Paweł Beręsewicz: "Noskawery"

Zuzia marzy o noskawerze. Oryginalnym, pachnącym, takim, jaki ma Jackson Beever. I połowa (ta fajniejsza połowa) dziewczyn z klasy. Kiedy dostaje go pod choinkę od babci - jest w siódmym niebie! Fajniejsza połowa wreszcie ją dostrzeże! W międzyczasie Zuzia też coś dostrzega, coś zupełnie zaskakującego! I robi jej się bardzo wesoło, nawet kiedy okazuje się, że TERAZ najmodniejsze są lightmany, a swojego noskawera może spokojnie oddać babci. Zabawna historia o modzie i jej uleganiu. "W książki niektórych znanych autorów wskakujemy jak w stare, wygodne kapcie, albo się w nich układamy jak w znajomym, miękkim fotelu. I za to ich lubimy. Ale Beręsewicz - to mistrz niespodzianki literackiej. Nigdy nie wiadomo, jakiego figla spłata tym razem czytelnikowi, jako orła wywinie na kartach swego utworu. Noskawery też jest taką lekturą-psikusem. Ale właśnie dlatego uwielbiam go czytać. Już tyle razy mnie nabrał...." Joanna Papuzińska
Barbara Kosmowska:"Kolorowy szalik"

Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubranie, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie zabiega o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie nie swój... Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć... Zresztą, czy warto? Przecież od razu widać, że słodko nie będzie.... A jednak aż korci, żeby do niego zagadać - Nowy jest taki intrygujący! Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma "reszta", bo siła w grupie. Ale czy zawsze? Czy również tym razem? Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni...
Kazimierz Szymeczko: "Tetrus"

"Tetrus" to mocny tekst. Pokazuje męski świat, który nie lubi męczy dup i roszczeniowców, natomiast wysoko ceni upór, inteligencję, poczucie humoru. Te cechy są niezbędne, by bohaterowie książki Kazimierza Szymeczki, młodzi ludzie po ciężkich urazach ciała, mogli zwiększyć swoje szanse w oswajaniu codzienności, tak piekielnie dla niej trudnej. I by ci utalentowani umieli wykorzystać swoje zdolności.... Książka niepokoi, czasem przeraża, ale również wzrusza i wzbudza podziw. Czasem rozbawia. A opisy meczów rugby drużyny na wózkach, której zawodnikami są bohaterowie Tetrusa, dają emocje wydarzeń pierwszoligowych. Sami możecie sprawdzić. Kazimierz Szymeczko pracował jako opiekun niepełnosprawnych w ośrodkach Caritasu. Fabułę "Tetrusa" zbudowała z "okruchów rozmów, zdarzeń i przemyśleń"związanych z tym doświadczeniem. I to jest siłą prozy Szymeczki: mówi o życiu jakie jest, a o niepełnosprawnych: "Są różni, jak to ludzie".
Jadwiga Korczakowska: "Bułeczka"

Opowieść o dwóch dziewczynkach wychowanych w różnych środowiskach, o ich poznawaniu się, docieraniu, a w końcu przyjaźni. Dziunia to rozpieszczona jedynaczka, która mieszka w mieście. Bułeczka pochodzi ze wsi, jest sierotą wychowywaną przez krewną. Na jej twarzy zawsze gości jednak uśmiech. Pewnego dnia dziewczynka ma zamieszkać z Dziunią. Początki sa trudne...
Yvette Żółtowska-Darska: "Messi mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem"

Miał dziewięć lat, kiedy wybił szybę w łazience, żeby zdążyć na mecz. Dziesięć - kiedy przestał rosnąć. Trzynaście - gdy opuścił rodzinny dom i zamieszkał na innym kontynencie. Dziś jest podziwiany przez milion ludzi na świecie. "Messi" to wzruszająca opowieść o piłce nożnej, ale nie tylko. Także o niespotykanym talencie i wielkiej skromności. O tym, że nic nie przychodzi łatwo. Wreszcie - o tym, że zawsze warto marzyć.
Joanna Olech: "Trudne słówka"

Rodzina Miziołków kolekcjonuje słówka. Im trudniejsze, tym lepsze. Miziołek żongluje słówkami. Kaszydło je rozgryza. Mamiszon obraca na języku. Tata zwany Papiszonem ,sypie słówkami jak z rękawa. Tylko Mały Potwór ma kłopot ze słówkami i ciągle je przekręca. Fajnie jest palnąć znienacka takim słówkiem, żeby rodzinie kapcie spadły z wrażenia. Kaszydło mówi: PURYSTA! Miziołek blednie i szepcze: HIPOKRYZJA. Kaszydło nie daje za wygraną i wrzeszczy: EFEMERYDA! Na to wchodzi mama i podbija stawkę, mówiąc: PASJONAT. Kaszydło wścieka się , czerwieniej i przebija : AWANGARDA! Patrzy z nadzieją na Miziołka, który kończy rozgrywkę potwornie trudnym słówkiem: ATAWIZM! TAKA ZWARIOWANA RODZINKA!!
Małgorzata Mycielska, Aleksandra i Daniel Mizielińscy: "Ale patent"

Kiedy na przełomie XV i XVI wieku Leonardo da Vinci wymyślił czołg, samochód, helikopter, lotnię, spadochron, łódź podwodną, windę i teleskop, pewnie uznano go za marzyciela. Albo nawet wariata. Dziś mówi się, że to geniusz, który wyprzedził swoją opiekę... Zwariowany przegląd dawnych i współczesnych wynalazków. Nowatorskich, przełomowych, zabawnych, nieudanych czy wręcz niemożliwych. Ale zawsze- świadczących o ludzkiej fantazji.
Magdalena Witkiewicz: "Lilka i spółka"

Wymarzone plany wakacyjne Lilki i jej rodzeństwa legły w gruzach. Zamiast jechać nad jezioro do ukochanej ciotki Franki, lato spędzą w Jastarni, Jadźki! A ciotka Jadźka jest straszna. Ma pypeć na nosie i każe pić syrop z cebuli oraz pokrzywy. Bez przerwy sprząta niewidzialne pyłki i pozwala jeść słodycze tylko w sobotę. Jakby tego było mało, ciągle pada deszcz i w tym samym czasie do ciotki przyjeżdża Wojtuś, który we wszystkim jest mistrzem świata. Po prostu koszmar! Lilka, Wiki i Matewka obmyślają więc kolejne plany, jak wyrwać się z Jastarni. Wkrótce jednak okaże się, że pobyt u znienawidzonej ciotki jest ich najmniejszym problemem....
Patrycja Zarawska: "Benek i spółka"

Cześć, jestem Benek. Mam dziesięć lat, dwa tajne schowki na niezjedzone kanapki i jedną uprzykrzoną starszą siostrę, Nikuchę. A do tego podobno jestem nieprzeciętnie wygadany. I Wasze szczęście! Ktoś przecież musi powiadać wam o tym wszystkim, co wyrabia się u nas w szkole. Wszawce, makiety lasu, strzelające diabły - mówię Wam, nudno nie jest. Zresztą, przekonacie się sami.
Agnieszka Błotnicka - Kiedy zegar wybije dziesiątą

Janek jest przekonany, że czekają go najgorsze wakacje w życiu. Zamiast pojechać z kumplami na obóz sportowy, będzie się kisił z tatą w nudnym miasteczku. I do tego ten Kuba, typ "profesorka", na którego towarzystwo został skazany... Chłopak nawet nie przypuszcza, że niebawem Kazimierz nad Wisłą okaże sie bazą szajki groźnych przestępców. Agnieszka Błotnicka nawiązuje do najlepszych doświadczeń wielkich twórców prozy sensacyjnej dla młodzieży, przede wszystkim do Edmunda Niziurskiego. Kreśli wyrazistych bohaterów o zdecydowanych charakterach, inteligentnych i przebiegłych. Kazimierz nad Wisłą, polskie miejsce magiczne, w którym rozgrywa sie akcja, znakomicie tworzy nastrój książki i potęguje emocje.
Katarzyna Ryrych - O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych

Piotrek dotąd był po prostu Bratkiem, młodszym bratem swojego brata. To Stefan, unieruchomiony w łóżku przez tajemniczą chorobę, nauczył go wszystkiego, odkrył przed nim świat. Ale teraz coś się zmienia. Bratek zaczyna mieć tajemnice, własne bójki w szkole i przyjaciół. Już nie jest Bratkiem - staje się Piotrkiem. Kimś ważnym, samodzielnie myślącym, niezależnym od mamy i brata. Zadziwiająca jest to zmiana i .... naprawdę wspaniała! "Tytuł może przydługi, ale niektórzy nawet takie lubią. A zawartość - niezwykła. Niezwykła historia dwóch braci opowiedziana przez młodszego z nich. Jak każda dobra historia nie kończy się razem z książką, pozostawia przestrzeń dla naszej ciekawości i wyobraźni. Chciałoby się krzyknąć: Autorko! Dlaczego tak przerwałaś w pół słowa? Siadaj i pisz dalej! Ale nawet jeśli to uczynimy, nie wystarczy cierpliwości, żeby czekać na skutek. Sami bierzemy się za obmyślanie dalszych losów Piotra i Stefana...." Joanna Papuzińska
Romek Pawlak - Piotrek, Ulpik i tajemnica komputera

Piotrek z rodzicami przeprowadza sie do nowego domu, w którym już ktoś mieszka,tuż obok, za ścianą! Mysz...komputerowa? Piotrek i Ulpik spełnią swoje wielkie marzenia - z pomocą przyjaciela można pokonać szkolnego łobuza, a także sprawdzić, co jest po Drugiej Stronie Drzwi.
Barbara Ciwoniuk - Musisz to komuś powiedzieć

Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to będzie nudne lato, już pierwsze dni wakacji dostarczą Milenie niezwykłych wrażeń. Za sprawą matki w ich domu zjawi się tajemniczy chłopak, którego obecność zburzy spokój nastolatki.Choć Kama, nieco zwariowana przyjaciółka, niejednokrotnie ją zawiedzie, a Paweł - dotychczasowy obiekt zainteresowania Mileny, okaże się niewart jej westchnień, upalne lato w pięknych plenerach Suwalszczyzny przyniesie dziewczynie wiele nowych doświadczeń. Pogodne, z pozoru radosne dni, spędzone nad Wigrami u dziadków Kamy, upłyną pod znakiem niejednej próby, a udział Mileny w warsztatach literackich stanie się pretekstem do poszukiwania granic szczerości i zawierania przyjaźni. Odkrywanie prawdy o Konopnickiej, oddzielanie rzeczywistości od mitów okaże się fascynującym zajęciem. Milena ze zdumieniem uświadomi sobie, że ciche, ponad sto lat tajone konflikty, nękające rodzinę wielkiej poetki, są obecne także w życiu jej przyjaciół.
Rafał Witek - Plaża tajemnic

- Kto urodził się pod trzynastym znakiem zodiaku?
- Kim jest Pani Zagadka?
- Jak się otwiera okno na wakacje?
- Gdzie można spotkać Dziadka Plażowego?
- Czy istnieje różnica między snem a jawą?
W książce jest mnóstwo humoru, za to nie ma łatwych odpowiedzi ani banalnych happy endów - zaginiona Myszka nie odnajdzie się cudem w babci domu, Dziadek Plażowy nie odzyska nagle sił. Ale pojawi się kociątko, którym trzeba będzie się zaopiekować, zaś odnaleziony kamyk przypomni, że warto dbać o każdy dzień.
Agnieszka Stelmaszyk - Klub poszukiwaczy przygód. Ucieczka Szalonego Rumaka

Przemek i jego przyjaciele zakładają szkolna gazetkę - marzy im się kariera wielkich reporterów! Szkoda tylko, że akurat nic ciekawego się nie dzieje...Na szczęście trafiają do muzeum Sat- Okha. Od pióropuszy i zabaw w Indian do kolejnego śledztwa już tylko krok! Tym razem w mieście giną zabytkowe auta pewnego kolekcjonera. Inspektor Szczurek ma oko na członków klubu KPP...Czy pokrzyżuje plany klubowiczów?
Beata Ostrowiecka - Świat do góry nogami

Życie szesnastoletniej Oli i jej rodziny przewróciło się do góry nogami, kiedy umarła mama. Dziewczyna nie umie sobie z tym poradzić. Zbyt wiele obowiązków zwala się jej na głowę, a zbuntowana siostra nie zamierza niczego ułatwić. Wszyscy oczekują od Oli rozsądku, są ekspertami w jej sprawie, i to jest naprawdę wkurzające. A Ola jest po prostu smutna i porządnie zagubiona. Wkrótce okazuje się jak bardzo....
Andrzej Żak - Kapelusz kapitana Drake'a

Komu marzą się podróże w czasie, niewiarygodne, zabawne i straszne przygody? Nastoletni Jakub podczas zwiedzania statku - muzeum znika bez śladu. Magiczny kapelusz sławnego kapitana Francisa Drake'a przenosi go w czasie do epoki piratów i korsarzy. Kuba bierze udział w bitwach, zdobywa skarby i przyjaźń bratanicy korsarza, Amarilli. Czy wróci do współczesności? Czy kapelusz Drake'a jest rzeczywiście magiczny, czy może przypadkowo zadziałały prawa fizyki?
Paweł Beręsewicz - Warszawa. Spacery z Ciumkami

To przewodnik dla całej rodziny opracowany w formie jedenastu spacerów. Dzięki niemu każdy może poznać niezwykłe miejsca, najwybitniejsze postacie, wydarzenia historyczne oraz ciekawostki związane ze stołecznym miastem. Zwiedzanie umilą warszawskie legendy oraz przesympatyczne towarzystwo Ciumków. Z przewodnikiem można łatwo zaplanować wspaniałą wycieczkę po Warszawie.
Anna Boderek-Pocheć - Marcel i zagadka pradziadka

To miały być zwyczajne wakacje u dziadków. Wszystko się zmienia, gdy w ręce Marcela wpada notatnik pradziadka i tajemniczy klucz. Czyżby plotka o zaginionym rodzinnym skarbie miała okazać sie prawdą? Marcel i Martyna, jego wakacyjna przyjaciółka, podążając za wskazówkami pradziadka, rozpoczynają potajemne poszukiwania. Zagadka goni zagadkę! Gdzie został ukryty skarb: w kurniku, tunelach szalonego hrabiego czy może w grobowcu Lasockich? Gdy rozwiązanie jest już na wyciągnięcie ręki, na scenę wkracza odwieczny wróg - Jacek, którego też ogarnęła skarbomania. Czy Marcel i Martyna zdążą przed nim rozwikłać zagadkę pradziadka i odnaleźć skarb?
Grażyna Bąkiewicz - 1:0 dla Korniszonka

Czarodziej Mietek musi się ukrywać. Chowa się w pokoju Korniszonka, swojego najlepszego przyjaciela. Żeby było bezpieczniej, przybiera postać chłopca - i teraz są dwa Korniszonki! Wyglądają identycznie, tylko ten udawany jest grzeczniejszy i jakby lepiej się uczy. Którego wolą rodzice? Czy prawdziwy Korniszonek, leń i cwaniak, ma w ogóle szanse wygrać z irytującym lizusem?
Rafał Witek - Klub latających ciotek

Letni wyjazd na wieś do podstarzałych ciotek okazuje się początkiem fascynującej przygody, w której współczesnym emocjom towarzyszą zdarzenia skrywane za zasłoną lat. Młodzi bohaterowie muszą rozwikłać tajemnice, w czym mimowolnie pomagają im krzepkie, fertyczne staruszki. Skrzące się humorem dialogi, komizm postaci potęgowany zabawnymi sytuacjami, wartka narracja, spora dawka sensacji, zaskakujący finał - znakomita rodzinna lektura, okazja do wspólnego śmiechu i wspólnych czytelniczych przeżyć.
Małgorzata Strękowska-Zaremba - Okropny Maciuś wariuje z radości

Okropny Maciuś jest zachwycony. Spadł śnieg i zbliżają się święta, a Namolna Niania wyjechała ze swoim narzeczonym. Okropny Maciuś może wariować z radości i nic mu nie przeszkodzi. Chyba, że ....Mikołaj nie będzie chciał przynieść prezentów. Przecież Okropny Maciuś nie spełnił ani jednego dobrego uczynku. Trzeba to zmienić! Tyle że robienie dobrych uczynków to strasznie nudna sprawa. Psia ość!
Grzegorz Gontarz - Ewelina i Czarny Ptak

Po śmierci matki Ewelina zostaje sama, zdana na łaskę obcych nieżyczliwych ludzi. Zgodnie z wolą ojca dziewczynka w ciągu 7 dni musi wybrać swojego prawnego opiekuna. Dyrektorka sierocińca, pani Bruber, adwokat Vincent Krammer, pastor Martin oraz doktor Sobel nie cofną się przed niczym, by zawładnąć majątkiem sieroty. I kiedy wydaje się, że już nic i nikt nie obroni Eweliny przed ludzką chciwością, nad jej domem zaczyna krążyć tajemniczy Czarny Ptak, a w miasteczku zjawia się dziwna postać - pan Rukkman. Mroczny, niepokojący klimat, świetne portrety bohaterów, magiczne zwroty akcji, to niewątpliwie atuty tej książki, która może zachwycić nie tylko młodego czytelnika.
Irena Landau - Ostatnie piętro

Dzieci zwykle lubią bawić się w chowanego. Ale kiedy trzeba się ukrywać cały czas, nie zdradzać swojego prawdziwego imienia i nikomu nie ufać- przestaje być zabawnie. Po ucieczce z warszawskiego getta Cesia spędza długie godziny w maleńkim schowku, chodzi bezszelestnie, je mało - tak aby nikt z sąsiadów nie zauważył, że państwo Ródyccy od roku ukrywają dziewczynkę. Cesia boi się Niemców, ale też Polaków, nie wszyscy z nich są przyjaciółmi Żydówki. Martwi się o swoich - czy jeszcze kiedyś ich zobaczy?I czeka na dzień, w którym bez strachu przespaceruje się ulicą.
Irena Landau - Ale plama!

Piotrek jest przybyszem z innej planety - Trezoru. Wraz z rodziną zmuszony jest awaryjnie lądować na Ziemi i czy chce tego, czy nie, musi tu trochę pomieszkać. Niestety, koledzy z nowej klasy od razu się od niego odsuwają. Nie jest lubiany. Czy to dlatego, że wygląda inaczej niż wszyscy? Że ma jedno oko brązowe, drugie niebieskie i wygolone brwi? Czy jest przez to gorszy? A może źli i niesprawiedliwi są uczniowie, którzy mu z powodu tej inności dokuczają? Powieść o tolerancji. O szanowaniu i akceptowaniu ludzi bez względu na ich słabości, ułomności, kolor skóry czy narodowość.
Astrid Lindgren - Dzielna Kajsa

Zbiór opowiadań, w którym spotykamy bardzo różne dzieci: przeciętne i niezwykłe, radosne i nieszczęśliwe. Wszystkie jednak odznaczają się - jak zwykle u Astrid Lindgren - uporem w pokonywaniu trudności, energią i pomysłowością, wykazują spryt i bystrość, tak charakterystyczne dla bohaterów tej autorki. Poznajemy tu dzielną Kajsę, która pomogła babci zrobić świąteczne porządki i stała na rynku, sprzedając cukierki, Kallego z Backtorp, który jako jedyny nie bał się byka, Marit - bohaterkę najsmutniejszej chyba opowieści, ale także Albina i Stiga, rywalizujących o to, kto potrafi skoczyć z większej wysokości. W tych iskrzących sie humorem historiach znajdziemy również niezwykłą mieszankę powagi, smutku i szaleńczych przygód, a wszystko to opromienione wielkim ciepłem.
Grzegorz Gortat - Muszkatowie czyli jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Kiedy Muszkatowie mogą wreszcie odetchnąć od uciążliwej opiekunki - w drzwiach ich domu zjawia się gość. Wieloimienny jest aniołem, ciapowatym i mocno nie w kursie dzisiejszych realiów. W dodatku ma alergię na kłamstwo (co objawia sie kaszlem i mocno utrudnia mu życie w lekko zakłamanym świecie) i misję do wykonania - musi koniecznie pomóc, tylko nie wie konkretnie komu. Natychmiast budzi sympatię wesołego rodzeństwa Muszkatów, zaraz też pakuje się wraz z nimi w poważne tarapaty. Czy dadzą radę mafijnej szajce? Czy nadprzyrodzone umiejętności anioła przydadzą się? I co na to wszystko jego szef? Sensacyjna powieść dla wszystkich, którzy lubią się szczerze pośmiać.
Andy Griffiths - 13-piętrowy domek na drzewie

Andy i Terry mieszkają w trzynastopiętrowym domku na drzewie. A ten domek jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu oczko wodne pełne żarłocznych rekinów, tajne laboratorium, latające koty, milutkie syrenki, a nawet gigagoryla....
Małgorzata Stękowska-Zaremba - Willa trzech łotrów

Kacper i jego znajomi raczej nie wyczekują z utęsknieniem nadchodzącego obozu. Nie dość, że w tym roku organizuje go najnudniejszy z nauczycieli, to jeszcze ten motyw przewodni, halloween...niby fajny, ale przecież ich wychowawca w ogóle nie zna się na straszeniu! Wyjazd zapowiada sie nudny jak flaki z olejem! Jednak makabryczny kucharz Wrąbek (dla niektórych flaki to prawdziwy smakołyk) i Willa Trzech Łotrów, skrywająca niejedną tajemnicę, wkrótce udowodnią bohaterom, jak bardzo pozory mogą mylić....
Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
tel./fax +48 (029) 766 69 52

mail: sp2ostroleka@wp.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Galerie

Ostatnio dodane galerie.

Bezpieczny pierwszaczek
Data: 2020-10-16
Liczba zdjęć: 6
Dzień Edukacji Narodowej
Data: 2020-10-13
Liczba zdjęć: 13
Europejski Dzień Języków
Data: 2020-10-03
Liczba zdjęć: 21
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka
Data: 2020-09-30
Liczba zdjęć: 10
Odłóż smartfon i żyj
Data: 2020-09-02
Liczba zdjęć: 25

Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostroleka, tel./fax +48 (029) 766 69 52

© 2016 Copyright by SP2, 2011-2016