top_bip_sp2.png

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Stanisława Staszica

w Ostrołęce

 

07-410 Ostrołęka

ul. Papiernicza 1

telefon/fax 29 766 69 52

 

e-mail: sp2ostroleka@wp.pl

 

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Dyrekcja

Beata Kowalczyk - Dyrektor szkoły

 

 

Organa szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

 

Statut szkoły

zobacz statut

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Sprawozdanie finasowe za rok 2018

Oferty pracy